Gaat je buurman akkoord met een hogere erfafscheiding dan twee meter? Laat hem of haar dan een document ondertekenen.

Een document voorkomt dat je op een later tijdstip problemen krijgt. Stel dat je buurman of -vrouw het op een bepaald moment het niet meer eens is met de hogere erfafscheiding, dan heb je nog een bindend document liggen. Kopieer onderstaande tekst en print het uit. Voeg daarnaast een plattegrond bij van de tuin en geef duidelijk aan om welke erfafscheiding het gaat. Belangrijk is ook dat de buurman of -vrouw zowel het document als de plattegrond paragrafeert. Ook moet hij of zij een handtekening onder het document zetten.

Dhr / mvr [naam buurman / vrouw]

Straatnaam huisnr

Postcode - Plaatsnaam

Nederland

Plaatsnaam, [datum]

Hierbij ga ik, [naam buurman / vrouw], akkoord met de plaatsing van een erfafscheiding van maximaal drie meter hoog door mijn buren, [uw naam / namen]. In de bijlage is te zien om welk deel van de erfgrens het gaat.

Deze toestemming heb ik mijn buren gegeven op [datum].

Met vriendelijke groet,

[naam buurman / vrouw]

[handtekening]